Kurumsal Üye Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), BindHR Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (kısaca “BindHR” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan https://www.bindhr.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya BindHR mobil uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi ile BindHR arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

İşbu Sözleşme uyarınca;

BindHR: BindHR Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Site: https://www.bindhr.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya BindHR mobil uygulamasını,

Kullanıcı: Site üzerinde üyelik hesabı oluşturan gerçek kişiyi,

Şirket: Kullanıcı’nın çalışmakta olduğu şirketi,

Hizmet Sağlayıcı: Site üzerinde kendisine ait çeşitli ürün ve hizmetlerin ilanlarını ekleyen ve bu ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapan tüzel kişileri veya gerçek kişi tacirleri,

Ürün/Hizmet İlanları: Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu/sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Site üzerinde eklediği ilanlar, tanıtımlar ve bilgilendirme metinleri,

BindHR Kullanıcı Hesabı: Kullanıcı’nın Site üzerinde oluşturacağı kullanıcı/üyelik hesabını,

BindHR Üyelik Hizmeti: Kullanıcı’ya Site üzerinde BindHR Kullanıcı Hesabı sağlanmasını ve bu kapsamda sunulan diğer hizmetleri ifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Kullanıcı’nın Site üzerinde BindHR Kullanıcı Hesabı oluşturması ve BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile BindHR tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, uyarı, açıklama ve beyanlardır.

Kullanıcı, işbu Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmekle, işbu Sözleşme’ye ek olarak BindHR tarafından Site üzerinde açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

BindHR, dilediği zaman Site’de ve/veya BindHR Üyelik Hizmeti'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. BindHR tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, BindHR tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'ya duyurulur.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site üzerinde sunulan BindHR Üyelik Hizmeti’nden faydalanırken ve BindHR Üyelik Hizmeti ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin Site'nin faaliyet gösterdiği mobil ortam dahil her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu ve temyiz kudretini haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan veya temyiz kudretini haiz olmayan kişiler, üyelik prosedürünü tamamlamış olsa dahi, kullanıcı olarak değerlendirilmeyecektir.

4.4. BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanabilmek için, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek ve BindHR tarafından belirlenen üyelik prosedürünü tamamlamak gerekir. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası kabul edilmeden ve üyelik prosedürü tamamlanmadan BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanılamaz.

4.5. Kullanıcı; çalıştığı Şirket ve bu Şirket’teki pozisyonuna ilişkin bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, BindHR Kullanıcı Hesabı’nı oluştururken ve/veya BindHR Üyelik Hizmeti'nden yararlanırken BindHR ile paylaştığı bütün bilgilerin doğru ve güncel olduğunu; BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlandığı süre boyunca söz konusu bilgilerin doğru ve güncel kalmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BindHR; Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgilerin doğruluğunu ve/veya güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilerin doğru ve güncel olmaması halinde, BindHR Sözleşme’nin 7.2. maddesi uyarınca işbu Sözleşme’yi derhal feshedebileceği gibi, bu sebeple doğacak zararlarını da aynı madde hükümleri uyarınca tazmin etme hakkına sahiptir.

4.6. Kullanıcı’nın çalıştığı Şirket ile arasındaki iş ilişkisi herhangi bir sebeple sona erecek ise Kullanıcı, en geç iş ilişkisinin sona ereceği tarih itibariyle BindHR Kullanıcı Hesabı’nı sileceğini ve BindHR Kullanıcı Hesabı’nın silinmesiyle işbu Sözleşme’nin kendiliğinden sona ermiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, Site üzerinde Şirket unvanını kullanarak Kullanıcı Hesabı oluşturması, Şirket adına Site üzerindeki Hizmet Sağlayıcılar ile iletişime geçmesi ve teklif istemesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site üzerinde gerçekleştireceği bütün işlem ve eylemler için Şirket’in onayını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu maddeye aykırı eylemleri sebebiyle Şirket’in hukuki ve cezai her türlü talepleri karşısında münhasıran sorumlu olacağını, Şirket’in BindHR’ye herhangi bir talep yöneltmesi halinde, BindHR’nin bu sebeple doğan maddi-manevi bütün zararlarını Sözleşme’nin 7.2. numaralı maddesi uyarınca Kullanıcı’ya rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, Şirket’in ticari unvanını, Şirket bilgilerini, markasını, logosunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket’e ait her türlü fikri mülkiyet haklarına konu öğeleri ve her türlü bilgileri Site üzerinde oluşturacağı Kullanıcı profilinde kullanmak ve bunları Site’ye eklemek için Şirket’ten izin aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Şirket’in ticari unvanının, Şirket bilgilerinin, markasının, logosunun ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket’e ait her türlü fikri mülkiyet haklarına konu öğelerin ve her türlü bilgilerin işbu Sözleşme kapsamında BindHR Üyelik Hizmeti’nin sunulması amacıyla BindHR tarafından da kullanılabileceğini, bu hususta Şirket adına BindHR’ye Sözleşme süresi boyunca izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu maddeye aykırı eylemleri sebebiyle Şirket’in hukuki ve cezai her türlü talepleri karşısında münhasıran sorumlu olacağını, Şirket’in BindHR’ye herhangi bir talep yöneltmesi halinde, BindHR’nin bu sebeple doğan maddi-manevi bütün zararlarını Sözleşme’nin 7.2. numaralı maddesi uyarınca Kullanıcı’ya rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. BindHR, Site üzerinde yer alan Ürün/Hizmet İlanları’na konu olan ürün ve hizmetlerin satıcısı veya sağlayıcısı değildir.

Site üzerindeki Ürün/Hizmet İlanları, Site üzerinde Hizmet Sağlayıcı olarak hesap oluşturan BindHR’den bağımsız üçüncü kişiler tarafından Site’ye eklenmektedir. Ürün/Hizmet İlanları’na konu olan ürün ve hizmetler, Ürün/Hizmet İlanları’nı Site’ye ekleyen Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır/sağlanmaktadır.

BindHR, 5651 sayılı Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olarak faaliyet göstermekte olup, Site’ye eklenen Ürün/Hizmet İlanları açısından sadece internet alanı/yer sağlamaktadır.

BindHR; yer sağlayıcı olarak, söz konusu ilanların doğruluğunu ve/veya hukuka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir.

BindHR’nin söz konusu Ürün/Hizmet İlanları ile ilgili hukuki veya cezai herhangi bir sorumluluğu ve/veya herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.

4.10. Kullanıcı, Ürün/Hizmet İlanları’na konu olan ürün ve hizmetleri Site’ye ekleyen Hizmet Sağlayıcılar ile Site üzerinden iletişime geçerek söz konusu ürün/hizmetlere ilişkin olarak teklif isteyebilir.

Söz konusu teklifler, Site üzerinde Ürün/Hizmet İlanları’nı ekleyen üçüncü kişi Hizmet Sağlayıcılar tarafından verilmekte olup, BindHR Kullanıcı’ya herhangi bir teklif iletmemektedir. Kullanıcı; BindHR’nin söz konusu teklifler ile ilgili herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu ve/veya herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, teklifler ile ilgili bütün taleplerini teklifin sahibi Hizmet Sağlayıcı’ya yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. BindHR’nin Site üzerindeki Hizmet Sağlayıcılar ile ortaklık, temsil vb. herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, söz konusu Hizmet Sağlayıcılar BindHR’den bağımsız faaliyet göstermektedirler.

Kullanıcı, aldığı teklif doğrultusunda Hizmet Sağlayıcı’dan ürün/hizmet almak isterse, satış işlemi Site haricinde gerçekleşecek ve satış ilişkisi Kullanıcı ile BindHR’den bağımsız üçüncü kişi Hizmet Sağlayıcı arasında kurulacaktır.

Kullanıcı, Site haricinde satın alacağı söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin satıcının/sağlayıcının BindHR’den bağımsız üçüncü kişi Hizmet Sağlayıcılar olduğunu, ürün ve hizmetlerin sunulması, niteliği ve bunlarla sınırlı olmaksızın ürün ve hizmetlere ilişkin bütün talep ve şikayetleri karşısında tek muhatabının ilgili Hizmet Sağlayıcı olduğunu, söz konusu ürün ve hizmetlerle ilgili BindHR’nin hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, ayrıca hiçbir garanti veya taahhüdünün de olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Diğer Kullanıcılar ve Hizmet Sağlayıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan BindHR'nin, BindHR çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. BindHR, Kullanıcılar ve Hizmet Sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

BindHR yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerikten ötürü kanunen sorumlu değildir.

BindHR’nin sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

4.13. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. BindHR, Kullanıcı tarafından BindHR'ye iletilen veya Site üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin hukuka aykırı, eksik veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; BindHR ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BindHR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. BindHR, Kullanıcı'nın, Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.15. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın ve/veya Hizmet Sağlayıcılar’ın erişimine açık alanlarda veya diğer Kullanıcılar ve/veya Hizmet Sağlayıcılar ile gerçekleştireceği her türlü iletişimde kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı ve/veya suç içeren her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Kullanıcı, Site üzerinde BindHR Kullanıcı profili oluştururken ve Kullanıcı profiline yeni içerikler eklerken, eklediği bütün içeriklerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. BindHR’nin, Site üzerindeki Kullanıcı profilinde bulunan içeriklerinden dolayı hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site üzerinde, Kullanıcılar ve/veya Hizmet Sağlayıcılar ve/veya sair üçüncü kişiler tarafından paylaşılan her türlü içerikler ve/veya yorumlar ilgili Kullanıcılar’ın / Hizmet Sağlayıcılar’ın / üçüncü kişilerin kendi düşünceleri olup, Kullanıcılar, Hizmet Sağlayıcılar ve/veya üçüncü kişilerin içerikleri ile BindHR’nin hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

4.17. Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

4.18. BindHR, Site üzerinden, BindHR'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BindHR'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.19. Kullanıcı, kendisi tarafından oluşturulmuş BindHR Kullanıcı Hesabı’nı, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, BindHR'nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

BindHR, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini ve/veya Site’yi kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

4.20. Kullanıcı ve BindHR hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Sözleşme'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

4.21. Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, BindHR tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak, Kullanıcı’nın zararlarından BindHR sorumlu değildir.

BindHR, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Kullanıcı bu sebeple BindHR’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Kullanıcı'nın BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden BindHR'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.23. BindHR hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirim yapmadan Kullanıcı’nın Site’yi ve BindHR Üyelik Hizmeti’ni kullanımına son verebilir, Kullanıcı’ya ait kullanıcı profili ve her türlü sair içeriği yayından kaldırabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, BindHR’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

4.24. BindHR, dilediği zaman BindHR Üyelik Hizmeti'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, BindHR’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

BindHR tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, BindHR tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'ya duyurulur.

4.25. BindHR, dilediği zaman, Site'de bildirmek suretiyle, BindHR Üyelik Hizmeti’ni ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu BindHR Üyelik Hizmeti, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu BindHR Üyelik Hizmeti’nden değişiklikten önce faydalanan Kullanıcılar’a da yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

4.26. Kullanıcı, Site üzerindeki Hizmet Sağlayıcılar’a ve/veya Ürün/Hizmet İlanları’na ilişkin olarak puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir.

Kullanıcı tarafından, Hizmet Sağlayıcılar’a ve/veya Ürün/Hizmet İlanları’na ilişkin olarak Site’ye eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde üçüncü kişiler tarafından da görülebilecektir.

Kullanıcı tarafından eklenecek söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, Kullanıcı’nın kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve görüşlere ilişkin olarak BindHR’nin herhangi bir sorumluğu veya ilişkisi bulunmamaktadır.

Anılan puan, değerlendirme ve görüşler açısından sadece yer sağlayıcı olan BindHR’nin, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.27. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’a, Hizmet Sağlayıcılar’a ve/veya üçüncü kişilere BindHR ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde BindHR ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini, diğer Kullanıcılar’ı ve/veya Hizmet Sağlayıcılar’ı Site haricindeki platformlara yönlendirmeyeceğini ve BindHR/Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (BindHR'nin telif haklarına tabi çalışmalar) BindHR'ye ait olarak ve/veya BindHR tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site’yi, BindHR bilgilerini ve BindHR'nin logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Site’ye erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BindHR'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

5.2. BindHR'nin; Site, BindHR bilgileri, BindHR telif haklarına tabi çalışmalar, BindHR ticari markaları, BindHR ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari ve teknik bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

5.3. Kullanıcı, Site üzerinde paylaşılan yazılı içeriklere ilişkin olarak 5846 sayılı FSEK m.21, m.22, m.23, m.24 ve m.25 hükümleri uyarınca sahip olduğu haklarını, anılan hakların tamamını veya bir kısmını, bedelli-bedelsiz, belli sürelerle veya süresiz olarak, tam veya basit ruhsat şeklinde üçüncü gerçek ve tüzel kişilere lisans verme veya devretme hakkı ile beraber, yurtiçinde ve yurtdışında tüm Dünya’da, yer, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, Sözleşme süresi boyunca, münhasıran ve gayrikabili rücu olarak BindHR’ye devretmektedir/devretmeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu içeriklerin Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenmesi ile, söz konusu devir gerçekleşmiş sayılacaktır.

6. Gizlilik Politikası

Site üzerinde paylaşılan bilgilerin gizliliği ve kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara, Site’nin Gizlilik Politikası’nda yer verilmiştir. Kullanıcı, Site’ye kayıt olurken Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri de onaylamaktadır.

7. Fesih

7.1. BindHR, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya verdiği BindHR Üyelik Hizmeti’ni kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; BindHR Üyelik Hizmeti’ni ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir, kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Kullanıcı ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası metnini sona erdirebilir veya değiştirebilir.

7.2. Sözleşme’nin ve/veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir hükmüne aykırı davranan veya aykırı davranacağından şüphe duyulan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, BindHR tarafından derhal üyeliğine son verilir, BindHR üzerindeki Kullanıcı profili dahil Site üzerinde paylaştığı bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Kullanıcı Sözleşmesi feshedilir.

Site üzerinde sunulan BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükte mevzuat hükümlerine aykırı davranan Kullanıcı, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Kullanıcılar’ın, Şirket’in, Hizmet Sağlayıcılar’ın, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve/veya yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikâyet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da tek başına sorumlu olacaktır.

BindHR, Kullanıcı’nın Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Kullanıcı’ya rücu edecektir.

7.3. Kullanıcı’nın kendi isteği ile BindHR Hesabı’nı kapatması (silmesi) halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

7.4. Kullanıcı, BindHR Hesabı’nı tek taraflı olarak kapatsa veya üyeliği BindHR tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek BindHR’ye karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

BindHR, işbu Sözleşme ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, BindHR, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BindHR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BindHR'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.