Hizmet Sağlayıcılar Üye Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu BindHR Hizmet Sağlayıcılar Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), BindHR Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (kısaca “BindHR” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan https://www.bindhr.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya BindHR mobil uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi veya tüzel kişi hizmet sağlayıcı ile BindHR arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

İşbu Sözleşme uyarınca;

BindHR”: BindHR Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Site”: https://www.bindhr.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya BindHR mobil uygulamasını,

Hizmet Sağlayıcı Üye” veya “Hizmet Sağlayıcı”: Sözleşme’yi onaylayarak, Site üzerinde üyelik hesabı oluşturan tüzel kişi hizmet sağlayıcıları,

Hizmet Sağlayıcı Üye’nin Temsilcisi” veya “Temsilci”: İşbu Sözleşme’yi Hizmet Sağlayıcı Üye adına elektronik ortamda onaylamaya yetkili olan gerçek kişiyi,

Üye”: Hizmet Sağlayıcı Üye olmayan, Site üzerinde üyelik hesabı oluşturan bütün gerçek kişileri,

Ürün/Hizmet İlanları” : Hizmet Sağlayıcı Üye’nin sunduğu/sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Site üzerinde eklediği ilanlar, tanıtımlar ve bilgilendirme metinleri,

Teklifler”: Hizmet Sağlayıcı Üye’nin sunduğu/sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, Site üzerinde Üyeler’e ilettikleri teklifleri,

BindHR Üyelik Hesabı”: Hizmet Sağlayıcı Üye’nin Site üzerinde oluşturacağı üyelik hesabını,

BindHR Üyelik Profili”: Hizmet Sağlayıcı Üye’nin Site üzerinde oluşturacağı üçüncü kişilerin görüntülenmesine açık olan üyelik profilini,

BindHR Üyelik Hizmeti”: Hizmet Sağlayıcı Üye’ye, Site üzerinde BindHR Üyelik Hesabı sağlanmasını ve bu kapsamda sunulan diğer hizmetleri

ifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Hizmet Sağlayıcı Üye’nin Site üzerinde BindHR Üyelik Hesabı oluşturması ve BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile BindHR tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü hizmet koşulları, yazı, uyarı, açıklama ve beyanlardır.

Hizmet Sağlayıcı Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmekle, işbu Sözleşme’ye ek olarak BindHR tarafından Site üzerinde açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

BindHR, dilediği zaman Site’de ve/veya BindHR Üyelik Hizmeti'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. BindHR tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı Üye'nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, BindHR tarafından Site’de ilan edilerek Hizmet Sağlayıcı Üye'ye duyurulur.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Hizmet Sağlayıcı Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site üzerinde sunulan BindHR Üyelik Hizmeti’nden faydalanırken ve BindHR Üyelik Hizmeti ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Hizmet Sağlayıcı Üye, işbu Sözleşme’nin Site'nin faaliyet gösterdiği mobil ortam dahil her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanabilmek için, işbu Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek ve BindHR tarafından belirlenen üyelik prosedürünü tamamlamak gerekir. Sözleşme ve Gizlilik Politikası kabul edilmeden ve üyelik prosedürü tamamlanmadan BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanılamaz.

4.4. Hizmet Sağlayıcı Üye; BindHR Üyelik Hesabı’nı oluştururken ve/veya BindHR Üyelik Hizmeti'nden yararlanırken BindHR ile paylaştığı bütün bilgilerin doğru ve güncel olduğunu; BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlandığı süre boyunca söz konusu bilgilerin doğru ve güncel kalmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BindHR; Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından kendisi ile paylaşılan ve/veya Site üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğunu ve/veya güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından paylaşılan ve/veya Site üzerinde yayınlanan bilgilerin doğru ve güncel olmaması halinde, BindHR Sözleşme’nin 7.1. maddesi uyarınca işbu Sözleşme’yi derhal feshedebileceği gibi, bu sebeple doğacak zararlarını da Sözleşme hükümleri uyarınca tazmin etme hakkına sahiptir.

4.5. Hizmet Sağlayıcı Üye’nin herhangi bir sebeple tüzel kişiliği sona erecek ise, en geç tüzel kişiliğin sona ereceği tarih itibariyle BindHR Üyelik Hesabı’nın silinmesini sağlayacağını ve BindHR Üyelik Hesabı’nın silinmesiyle işbu Sözleşme’nin kendiliğinden sona ermiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Hizmet Sağlayıcı Üye, işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması, Site üzerinde Şirket unvanı kullanılarak BindHR Üyelik Hesabı’nın oluşturulması, Şirket adına Site üzerindeki Üyeler ile iletişime geçmesi ve Teklifler gönderilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site üzerinde gerçekleştireceği bütün işlem ve eylemler için kendi nam ve hesabına hareket etmek üzere Temsilci’yi yetkilendirdiğini, anılan gerçek kişi Temsilci tarafından gerçekleştirilen bütün işlem ve eylemlerin Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından gerçekleştirilmiş gibi sonuç doğuracağını, Temsilci’nin Site üzerindeki bütün işlemlerine ve eylemlerine peşinen onay verdiğini ve bu işlemlerle bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Hizmet Sağlayıcı Üye; BindHR Üyelik Profili ve/veya BindHR Üyelik Hesabı üzerindeki ticari unvan, şirket bilgileri, markalar, logolar ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri mülkiyete konu her türlü öğeler ve her türlü bilgilerin kendi onayı ile Site’ye eklendiğini, bunların Site üzerinde kullanılmasına ve üçüncü kişilerin görüntüleyeceği şekilde yayınlanabilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Sağlayıcı Üye, sayılan bilgilerin ve öğelerin BindHR Üyelik Hizmeti’nin sunulması amacıyla BindHR tarafından kullanılabileceğini, bu hususta BindHR’ye Sözleşme süresi boyunca izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Hizmet Sağlayıcı Üye; Site üzerinde sadece sunmaya hukuken yetkili olduğu ve gerçekten sunduğu Ürün/Hizmetler’e ilişkin ilanlar yayınlayacağını; Site üzerindeki Üyeler’e sadece sunmaya hukuken yetkili olduğu ve gerçekten sunduğu Ürün/Hizmetler’e ilişkin Teklifler ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Hizmet Sağlayıcı Üye, Ürün/Hizmet İlanları’nın Site üzerinde yayınlanmasının ve/veya Teklifler’in Üyeler’e gönderilmesinin, yürürlükte olan veya gelecekte yürürlüğe girecek herhangi bir mevzuat hükmüne aykırı olmayacağını; suç teşkil etmeyeceğini ve/veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin haklarını (fikri ve sınai haklar ile kişilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin her türlü haklarını) ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Hizmet Sağlayıcı Üye, Ürün/Hizmet İlanları’nın ve/veya Teklifler’in doğru ve güncel olacağını; yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. BindHR, Site üzerinde yer alan Ürün/Hizmet İlanları’na ve/veya Teklifler’e konu olan ürün ve hizmetlerin satıcısı veya sağlayıcısı değildir.

Site üzerindeki bütün Ürün/Hizmet İlanları ve/veya Teklifler, Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından Site’ye eklenmektedir. Ürün/Hizmet İlanları’na konu olan ürün ve hizmetler, Ürün/Hizmet İlanları’nı Site’ye ekleyen Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından sunulmaktadır/sağlanmaktadır.

BindHR, 5651 sayılı Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olarak faaliyet göstermekte olup, Site’ye eklenen Ürün/Hizmet İlanları ve/veya Teklifler açısından sadece internet alanı/yer sağlamaktadır.

BindHR; yer sağlayıcı olarak, söz konusu ilanların/tekliflerin doğruluğunu ve/veya hukuka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir.

BindHR’nin söz konusu Ürün/Hizmet İlanları ve/veya Teklifler ile ilgili hukuki veya cezai herhangi bir sorumluluğu ve/veya herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamakta olup, Ürün/Hizmet İlanları’na ve/veya Teklifler’e ilişkin her türlü hukuki-cezai sorumluluk münhasıran Hizmet Sağlayıcı Üye’ye aittir.

4.12. BindHR’nin Site üzerindeki Üyeler ile ortaklık, temsil vb. herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, söz konusu Üyeler BindHR’den bağımsız faaliyet göstermektedirler.

Hizmet Sağlayıcı Üye, Site üzerindeki BindHR’den bağımsız üçüncü kişi Üyeler’e Teklifler gönderebilir. Söz konusu Üyeler, Hizmet Sağlayıcı Üye’den ürün/hizmet almak isterse, satış işlemi Site haricinde gerçekleşecek ve satış ilişkisi Hizmet Sağlayıcı Üye ile BindHR’den bağımsız üçüncü kişi Üye arasında Site dışında kurulacaktır.

Hizmet Sağlayıcı Üye, Site üzerindeki Üyeler’in BindHR’den bağımsız üçüncü kişiler olduğunu, Üyeler ile ilgili bütün talep ve şikayetleri karşısında tek muhatabının ilgili Üye olduğunu, söz konusu Üyeler’in işlem ve eylemleriyle ilgili BindHR’nin hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, ayrıca hiçbir garanti veya taahhüdünün de olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. BindHR, Hizmet Sağlayıcı Üye’nin Site’ye ekleyeceği Ürün/Hizmet İlanları ile ilgili olarak Üyeler tarafından teklif isteneceğine ve/veya Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından gönderilen Teklifler’in Üyeler tarafından kabul edileceğine ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı Üye’ye hiçbir garanti veya taahhüt vermemektedir.

4.14. Diğer Hizmet Sağlayıcı Üyeler ve Üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan BindHR'nin, BindHR çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. BindHR, Hizmet Sağlayıcı Üyeler ve Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

BindHR yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerikten ötürü kanunen sorumlu değildir. BindHR’nin sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

4.15. Üyeler, Site üzerinde Hizmet Sağlayıcı Üye’ye ve/veya Ürün/Hizmet İlanları’na ilişkin olarak puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilirler.

Üyeler tarafından, Hizmet Sağlayıcı Üye’ye ve/veya Ürün/Hizmet İlanları’na ilişkin olarak Site’ye eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde üçüncü kişiler tarafından da görülecektir.

Üyeler tarafından eklenecek söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, ilgili Üyeler’in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve yorumlar ile BindHR’nin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

BindHR söz konusu puan, değerlendirme ve yorumları herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Anılan puan, değerlendirme ve görüşler açısından sadece yer sağlayıcı olan BindHR’nin, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmet Sağlayıcı Üye, işbu maddelerdeki hususlara ilişkin olarak herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Hizmet Sağlayıcı Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. BindHR, Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından BindHR'ye iletilen veya Site üzerinde Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin hukuka aykırı, eksik veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcı Üye; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Hizmet Sağlayıcı Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Hizmet Sağlayıcı Üye'nin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Hizmet Sağlayıcı Üye, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; BindHR ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BindHR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. BindHR, Hizmet Sağlayıcı Üye'nin, Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.18. Hizmet Sağlayıcı Üye, diğer Hizmet Sağlayıcı Üyeler’in ve/veya Üyeler’in erişimine açık alanlarda veya diğer Hizmet Sağlayıcı Üyeler ve/veya Üyeler ile gerçekleştireceği her türlü iletişimde kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı ve/veya suç içeren her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Hizmet Sağlayıcı Üye, Site üzerinde BindHR Üyelik Profili oluştururken ve/veya BindHR Üyelik Profili’ne yeni içerikler eklerken, eklediği bütün içeriklerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Sağlayıcı Üye'ye aittir. BindHR’nin, Site üzerindeki BindHR Üyelik Profili’nde bulunan içeriklerinden dolayı hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site üzerindeki diğer Hizmet Sağlayıcı Üyeler ve/veya Üyeler ve/veya sair üçüncü kişiler tarafından paylaşılan her türlü içerikler ve/veya yorumlar ilgili Hizmet Sağlayıcı Üyeler’in / Üyeler’in / üçüncü kişilerin kendi düşünceleri olup, Hizmet Sağlayıcı Üyeler, Üyeler ve/veya üçüncü kişilerin içerikleri ile BindHR’nin hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

4.20. Hizmet Sağlayıcı Üye Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

4.21. BindHR, Site üzerinden, BindHR'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BindHR'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.22. Hizmet Sağlayıcı Üye, kendisi tarafından oluşturulmuş BindHR Üyelik Hesabı’nı, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Hizmet Sağlayıcı Üye'ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. BindHR Üyelik Hesabı’nı başkasına devreden veya kullanıma açan Hizmet Sağlayıcı Üye, BindHR'nin Sözleşme’nin 7.1. numaralı düzenlemesi uyarınca Sözleşme'yi feshetme ve Hizmet Sağlayıcı Üye'nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Sağlayıcı Üye, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

BindHR, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini ve/veya Site’yi kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

4.23. Hizmet Sağlayıcı Üye ve BindHR hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Sözleşme'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

4.24. Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, BindHR tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak, Hizmet Sağlayıcı Üye’nin zararlarından BindHR sorumlu değildir.

BindHR, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı Üye bu sebeple BindHR’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Hizmet Sağlayıcı Üye'nin, BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Hizmet Sağlayıcı Üye’nin sorumluluğundadır.

Hizmet Sağlayıcı Üye’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Hizmet Sağlayıcı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden BindHR'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.26. BindHR hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirim yapmadan, Hizmet Sağlayıcı Üye’ye ait her türlü sair içeriği yayından kaldırabilir. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı Üye, BindHR’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

4.27. Hizmet Sağlayıcı Üye, BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanmak için, üyelik aşamasındaki ücretli üyelik seçeneklerinden birini seçerek, BindHR’ye ödeme yapmakla yükümlüdür.

Hizmet Sağlayıcı Üye, ücretli üyelik seçiminin yapıldığı ekranda yer alan hizmetin kapsamı, hizmetin bedeli ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmete ilişkin bütün bilgileri kabul ettiğini, söz konusu ekranda yer alan bilgileri işbu Sözleşme’nin eki olarak Taraflar arasında yürürlüğe gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.28. BindHR, dilediği zaman BindHR Üyelik Hizmeti'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı Üye, BindHR’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

Bununla birlikte hizmet bedeline ilişkin yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girmeden 30 gün önce BindHR tarafından Hizmet Sağlayıcı Üye'ye e-posta yoluyla bildirilecektir. Hizmet Sağlayıcı Üye, 30 gün içerisinde üyeliğini sonlandırmadığı takdirde, yeni ücret üzerinden üyeliği otomatik olarak yenilecektir.

4.29. Hizmet Sağlayıcı Üye, ücretli üyelik hizmetinin otomatik yenilemeye tabi olduğunu; Site üzerinden otomatik yenilemeyi iptal edene kadar, ücretli üyeliğinin seçmiş olduğu ödeme şekli ile satın alınan hizmet süresi kadar dönemlik olarak yenilenmeye devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.30. Hizmet Sağlayıcı Üye; diğer Hizmet Sağlayıcı Üyeler’e, Site Üyeleri’ne ve/veya üçüncü kişilere BindHR ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde BindHR ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini, diğer Hizmet Sağlayıcı Üyeleri ve/veya Üyeler’i Site haricindeki platformlara yönlendirmeyeceğini ve BindHR/Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (BindHR'nin telif haklarına tabi çalışmalar) BindHR'ye ait olarak ve/veya BindHR tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Hizmet Sağlayıcı Üye, Site’yi, BindHR bilgilerini ve BindHR'nin logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Site’ye erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BindHR'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

5.2. BindHR'nin; Site, BindHR bilgileri, BindHR telif haklarına tabi çalışmalar, BindHR ticari markaları, BindHR ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari ve teknik bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

5.3. Hizmet Sağlayıcı Üye, Site üzerinde paylaşılan yazılı içeriklere ilişkin olarak 5846 sayılı FSEK m.21, m.22, m.23, m.24 ve m.25 hükümleri uyarınca sahip olduğu haklarını, anılan hakların tamamını veya bir kısmını, bedelli-bedelsiz, belli sürelerle veya süresiz olarak, tam veya basit ruhsat şeklinde üçüncü gerçek ve tüzel kişilere lisans verme veya devretme hakkı ile beraber, yurtiçinde ve yurtdışında tüm Dünya’da, yer, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, Sözleşme süresi boyunca, münhasıran ve gayrikabili rücu olarak BindHR’ye devretmektedir/devretmeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu içeriklerin Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından Site’ye yüklenmesi ile söz konusu devir gerçekleşmiş sayılacaktır.

6. Gizlilik Politikası

Site üzerinde yer alan Gizlilik Politikası’nda açıklanan esaslar doğrultusunda Temsilci’nin kişisel verileri BindHR tarafından işlenebilecektir. Hizmet Sağlayıcı Üye’nin Site üzerindeki üyeliğinin oluşturulması aşamasında, Temsilci tarafından Gizlilik Politikası’nın okunduğu ve anlaşıldığı kabul edilmektedir.

7. Fesih

7.1. Sözleşme’nin ve/veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir hükmüne aykırı davranan veya aykırı davranacağından şüphe duyulan Hizmet Sağlayıcı Üye tespit edilebildiği takdirde, BindHR tarafından derhal üyeliğine son verilir, BindHR üzerindeki Hizmet Sağlayıcı Üye profili dahil Site üzerinde paylaştığı bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Sözleşme feshedilir.

BindHR’nin işbu madde uyarınca Hizmet Sağlayıcı Üye’nin üyeliğini sonlandırması ve işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından ödenen toplam bedel içerisinden, kıstelyevm esasına göre üyelik hizmetinden yararlanılamayan süreye tekabül eden bedel hesaplanarak, BindHR tarafından Hizmet Sağlayıcı Üye’ye iade edilecektir.

7.2. Site üzerinde sunulan BindHR Üyelik Hizmeti’nden yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükte mevzuat hükümlerine aykırı davranan Hizmet Sağlayıcı Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Hizmet Sağlayıcı Üyeler’in, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve/veya yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

BindHR, Hizmet Sağlayıcı Üye’nin ve/veya Temsilci’nin Sözleşme’ye ve/veya yürürlükte mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Hizmet Sağlayıcı Üye’ye rücu edecektir.

7.3. Hizmet Sağlayıcı Üye’nin kendi isteği ile BindHR Üyelik Hesabı’nı kapatması (silmesi) halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Bu durumda Hizmet Sağlayıcı Üye’nin ödemiş olduğu bedel iade edilmeyecektir.

7.4. Hizmet Sağlayıcı Üye’nin herhangi bir sebeple tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

7.5. Hizmet Sağlayıcı Üye, BindHR Hesabı’nı tek taraflı olarak kapatsa veya üyeliği BindHR tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek BindHR’ye karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

BindHR, işbu Sözleşme ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Hizmet Sağlayıcı Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, BindHR, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BindHR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BindHR'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Hizmet Sağlayıcı Üye adına Temsilci tarafından elektronik ortamda onay verilmesi ile birlikte Hizmet Sağlayıcı Üye ile BindHR arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.