Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası; BindHR Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“BindHR” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından işletilen https://www.bindhr.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya BindHR mobil uygulaması (hepsi birlikte “Site” olarak anılacaktır) üzerindeki kişisel veri kullanımları ile ilgili olarak Site üyelerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında; Site’ye üyelik işlemi gerçekleştirmek ve Site’nin üyelik sözleşmesini onaylamak suretiyle Site’yi kullanan gerçek kişi Site üyeleri ve Site üzerinde herhangi bir üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin Site’ye giriş yapan veya herhangi bir şekilde kullanan bütün gerçek kişiler birlikte “Üye” olarak ifade edilecektir.

Site üzerindeki hizmet sağlayıcı tüzel kişileri temsilen, söz konusu tüzel kişiler adına Site üzerinde üyelik hesabı oluşturan ve anılan tüzel kişi hizmet sağlayıcıları temsilen Site’yi kullanan, tüzel kişi hizmet sağlayıcıların gerçek kişi temsilcileri, ayrıca gerçek kişi tacir olan hizmet sağlayıcılar da işbu Gizlilik Politikası kapsamında “Üye” olarak ifade edilecektir.

Site’ye giriş yapan tüm Üyeler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hususları okumuş ve anlamış kabul edilirler.

İşlenen Kişisel Veriler ve Elde Edilme Yöntemleri

Üyeler’in kişisel verilerinin bir kısmı, Site üyeliğinin oluşturulması sırasında, Site’nin kullanımı esnasında, Site üzerinde anketlerin, formların ve ilgili alanların doldurulması esnasında ve/veya Site üzerindeki diğer Üyeler’in (gerçek kişi üyelerin veya hizmet sağlayıcı tüzel kişi üyelerin) üyelik profillerinin değerlendirilmesi ve puan verilmesi esnasında doğrudan Üyeler tarafından BindHR’ye sağlanmaktadır.

Bu şekilde doğrudan Üyeler tarafından BindHR’ye sağlanan kişisel veriler başlıca şunlardır:

 • isim/soy isim
 • fotoğraflar
 • bireysel veya kurumsal e-posta adresleri
 • bireysel veya kurumsal telefon numarası
 • Site üzerinde yapılan mesajlaşmalar, yorumlar, puanlamalar ve değerlendirmelere ilişkin kayıtlar
 • Kurumsal üyenin çalıştığı şirket bilgisi (ad, çalışan sayısı, web adresi, adres, sektörü vb.)
 • Kurumsal üyenin çalıştığı şirket içerisindeki pozisyonu/görevine ilişkin bilgi
 • Kurumsal üyenin Site’yi kullanmakla ilgili tercih ve ilgi alanları
 • Kurumsal üyenin doğum tarihi bilgisi
 • Hizmet sağlayıcı üyelerin şahsi ve kurumsal adres bilgisi
 • Hizmet sağlayıcı üyelerin sosyal medya hesap bilgisi

Üyeler’in yukarıda belirtilen kişisel verileriyle birlikte, Site’yi kullanımları sırasında IP adresi/port bilgisi, oturum açma bilgileri, genel konum verileri, Site’ye girişte kullandığı cihaz, tarayıcı ve işletim sistemi bilgileri, Site üzerindeki gezintisine ve gerçekleştirdiği tıklamalara/görüntülediği sayfalara ilişkin bilgiler gibi site içi hareketlerine ilişkin bilgiler gibi veriler de çerezler aracılığıyla veya diğer otomatik yollarla toplanabilmektedir. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Üyeler’in kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere BindHR tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.

BindHR, Üyeler’in kişisel verilerini başlıca aşağıdaki amaçlarla, yürürlükteki kanunlara uygun şekilde işlemektedir:

Üyelik hizmetlerinin sunulması: Üyeler’in Site’ye erişimini sağlamak, Üyeler’in onayladığı üyelik sözleşmesi ve varsa diğer sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Site üzerinden üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi, Üyeler’in Site’yi kullanabilmesinin sağlanması, Site üyeliği kapsamındaki hizmetlerin Üyeler’e sunulabilmesi ve gerektiğinde BindHR tarafından Üye ile iletişime geçilebilmesi, ürün ve hizmetlerinin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi, güncellenmesi, Üye değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, mevcut ve ileride çıkacak olan ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapılması, üyelik kaydı oluşturulabilmesi esnasında kimlik doğrulama yapılabilmesi

Üyeler’e daha iyi bir deneyim sunulması: Üye bilgileri ifşa edilmeden Üye’nin Site içi deneyimlerinin zenginleştirilmesi, BindHR tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesinin sağlanması, BindHR raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanılması, istatistiksel değerlendirmeler yapılması, pazar araştırmalarında bulunulması, yeni ürün ve hizmetlerin Üyeler’e tanıtılması ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturulması

Güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek: Site’nin güvenle kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak, Üyeler’in işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak, Üyeler ile iletişime geçmek

Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak

Ayrıca BindHR, 6698 Sayılı Kanun (“Kanun”) uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Üye’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Üye ile BindHR arasında üyelik sözleşmesinin kurulması veya sözleşme konusu hizmetlerin sunulması için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Verilerin Üye’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Üye’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, BindHR’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezler (Cookies)

Çerezler Site’nin Üye’nin tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, çevrimdışı olsa bile Üye’nin cihazının ana belleğinde saklanır ve çevrimiçi iken Üye’nin Site üzerinde daha önceki oturumdan kalan tercihleri ve ayarlarını siteye bildirmek suretiyle sitenin kullanımını Üye açısından kolaylaştırır. Çerezler, Üye Site’ye giriş yaptığı andan itibaren otomatik olarak yüklenir. Ancak Üye dilerse tarayıcı ayarlarından bu metin dosyalarının yüklenmesini engelleyebilir. Ancak çerezlerin engellenmesi durumunda Site’nin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir veya Üye’nin ayarları kaydedilmeyebilir.

Site’de BindHR tarafından ve/veya üçüncü kişiler tarafından eklenen çerezler aracılığıyla toplanan veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla kullanabilmektedir. Anılan çerezler ile toplanan kişisel veriler ayrıca aşağıdaki amaçlarla da kullanılabilmektedir:

 • Site’nin işlevselliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, Üyeler’in Site’yi kullanımın kolaylaştırılması. Örneğin, Site’yi ziyaret eden/giriş yapan Üye’nin daha sonraki ziyaretlerinde/girişlerinde kullanıcı adı bilgisinin, arama sorgularının ve bunlarla sınırlı olmaksızın geçmiş kullanım bilgilerinin hatırlanması.
 • Üyeler’in Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine erişiminin sağlanması.
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi. Örneğin, Üyeler’in üyelik bilgileriyle Site’ye giriş yapabilmelerinin sağlanması.
 • Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının arttırılması. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da Üyeler’in Site üzerinde aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin kişiselleştirilmesi, Site üzerinde hedefleme ve reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Örneğin, Üyeler’in görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden Üyeler’in ilgi alanlarıyla ilgili reklamların gösterilmesi.

Site tarafından yüklenen çerezler veya üçüncü parti çerezleri, Üyeler tarafından diledikleri takdirde tarayıcı üzerinden silinebilir veya engellenebilir. Çerezler ile ilgili ayarlarınızı, tarayıcınızın gizlilik bölümünde ilgili ayarlar sekmesi üzerinden değiştirebilirsiniz.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

BindHR, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Üye’nin temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla, BindHR’nin meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde BindHR tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Üyeler’in kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde BindHR’ye yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
 • BindHR’nin ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hosting veya e-posta hizmeti veya benzeri hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu hizmet alımları veya işbirliklerinin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 • Bir marka ve hizmet olarak BindHR internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin Üye verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
 • Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere Üye verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

Site’nin sahibinin değişmesi durumunda yeni veri sorumlusu, Site’yi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

Üyeler’in Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17/2-A Şişli/İstanbul adresinde mukim BindHR Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Üyeler, kendileriyle ilgili:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Üyeler aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle Üye’nin bir zarara uğraması halinde, bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Üyeler, yukarıda yer alan haklarına ilişkin başvurularını, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde bu talepleri dikkate alınmayacaktır.

Üyeler, anılan başvuruyu kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemler veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle BindHR’ye iletebileceklerdir:

 1. Başvuru dilekçesinin ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden teslim veya noter aracılığı ile BindHR’nin yukarıda belirtilen adresine iletilmesi;
 2. Başvuru dilekçesinin, info@bindhr.com e-posta adresine iletilmesiyle.

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • İsim/soy isim ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talepte bulunanın BindHR ile olan ilişkisi.

Yukarıda belirtilen e-posta adresine yapılan başvuru dilekçelerinde de başvuran kişinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kişisel veriler, BindHR’nin sunucularında veya BindHR’nin anlaşmalı bulunduğu hosting hizmeti sağlayıcı üçüncü kişiler tarafından saklanmaktadır. Kanun çerçevesinde BindHR,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

BindHR’nin gerekli bütün veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BindHR’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

BindHR, Üyeler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanmaz.

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, BindHR, söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

BindHR, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Üye’ye herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.